New York

Wɔakyerɛw nsɛm yi wɔ Akuapem kasa mu

New York yε kuro kεseε a ɛwɔ New York (USA). Emu nipa dodoɔ yɛ 8,336,817. America asaasepɔn so,nkuro kɛseɛ nyinaa no, New York ni kuro kɛseɛ a ɛtɔ so nkrɔŋ.

New York