Roubaix

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Roubaix yε kuro a ɛwɔ ɔman France atifi mu, a ɛbɛn Belgium hye so no, a nnipa a wɔte hɔ no dodow bɛyɛ 96,000 pɛ no so wɔ afe 2013 mu no.

Roubaix kurow asa