Sika Mpoano

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Sika MpoanoAkan nkyerɛase firi borɔfo kasa no ne "Gold Coast". Ngyiresi aborɔfo a na wɔdi tumi wɔ Akanfo na amanaman a wɔbɛn wɔn no, too asaase no din Sika Mpoan ɛnam sikamfutuw a na ɔwɔ asaase no do pii no.