You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.
LocationGhana.png
Frankaa
Ghana regions named.png

Ghana, ɛyɛ ɔman wɔ Abibiman mu. Kane no na yɛfrɛ ɔman no "Gold Coast" a ɛkyerɛ sɛ Sika Mpoano. N'ahenkro din de Nkran (Accra). Ghana nipa bɛyɛ ɔpepe aduonu-awɔtwe ne akyire (over 28 million). Ghana yɛ ɔman a onyaa fawohodie kane wɔ Abibirem nyinaa Ɔbɛnem da a ɛtɔ so nsia, afe apem aha nkron aduonum nson (6th Ɔbɛnem 1957). Ɔmanpanin a odii ɔman no anim maa yɛnyaa fawohodie no ne Osagyefoɔ (Dokta)Okunini Kwame Nkrumah.

Nkuro akɛse no bi ne Kumasi, Oguaa (Cape Coast), Koforidua, Tema, Tamale, Sekondi (Sekune) Takorade. Kumasi yɛ Asantefoɔ ahenkuro. Asantehene, Otumfoɔ Osei Tutu a ɔtɔ so mmienu (II) ɛne ɔhempɔn a seesei ɔte Sikadwa Kofi (The Golden Stool) so. Na Ghana wɔ amantam bɛyɛ du, nanso seesei deɛ ɛyɛ dunsia.

Ɔmanpanin a odi Ghana so seesei no din de Nana Addo Dankwa Akuffo-Addo. Ghanafoɔ pɛ asomdwoe na wɔ sane so yɛ nkurofo a wɔsuro Nyame. Ghana yɛ ɔman a ɛwɔ sika, ɛnam nneɛma pa a onya firi n'asase no mu. Ghanafoɔ ani abue. Seesei Ghana asuapɔn (university), nso adɔɔso.

Ebi ne KNUST, LEGON, UCC, UEW, UDS, UMAT ɛne nea ɛkeka ho.