Nkyekyεmu:Mantam a ɛwɔ Ghana

Mantam a ɛwɔ Ghana

Nkrataa a ɛwɔ nkyekyɛmu "Mantam a ɛwɔ Ghana"

Nea edidi so yi 12 nkratafa yi yɛ wɔ saa nkyekyɛmu yi, sɛ wo yi fi 12 mu a.